Przygotowanie pacjenta do zabiegu

Czy wiesz jak się do tego przygotować, co czeka Cię po operacji i jak opiekować się Twoim przyjacielem w tych ciężkich chwilach?

Nie bój się nieznanego, a tym bardziej nie opóźniaj z tego powodu zabiegu!

Operacja psa i kota przygotowanie

Porady, które znajdziesz w niniejszym artykule dotyczą przede wszystkim zabiegów planowych.

Operacje w stanach nagłych wykonywane są zwykle niezwłocznie, bez uprzedniego przygotowania i ich celem jest ratowanie życia.

Nie możemy przecież przewidzieć, że kot wpadnie pod samochód czy pies podczas spaceru zostanie pogryziony i zawczasu go przegłodzić.

Niestety takie zabiegi operacyjne są również z tego powodu obarczone większym ryzykiem.

Podobnie może zdarzyć się w przypadku ropomacicza u suki – zwierzę może przyjechać do lecznicy w stanie ciężkim i niezbędna będzie natychmiastowa operacja.

Taki zabieg jest dużo cięższy niż rutynowa sterylizacja poprzedzona przygotowaniem pacjenta – dlatego też profilaktycznie sterylizujmy suczki w młodym wieku.

 

Poziom medycyny weterynaryjnej pozwala dziś w większości przypadków skutecznie zmniejszyć do minimum ryzyko zabiegu, choć tak jak w przypadku chirurgii u ludzi zawsze istnieje pewne niebezpieczeństwo. Każdy zabieg jest związany ze stresem i bólem odczuwanym przez pacjenta. Lekarz weterynarii ma dziś do dyspozycji środki pozwalające na ich skuteczne ograniczenie. Postępowanie właściciela zwierzęcia /psa/ może przyczynić się do ograniczenia ryzyka zabiegu jeśli będzie on przestrzegać poniższych wskazań.

Decyzja o operacji podjęta. Co teraz?

Należy udać się do lekarza weterynarii, ze zwierzakiem i jego książeczką zdrowia.

Zwierzę powinno mieć aktualne odrobaczanie oraz szczepienia przeciwkochorobom zakaźnym.

Zaległe szczepienie u psa czy kota należy wykonać przynajmniej 2 tygodnie przed zabiegiemOdrobaczyć powinno się około tygodnia przed szczepieniem.

W przypadku kotów musimy szczególną uwagę zwrócić na koci katar, bowiem zakażenia wirusowe lubią ujawniać się w fazie obniżonej odporności.

kotów szczepionych prawdopodobieństwo rozwinięcia się kociego kataru po operacji jest minimalne, a jeśli już dojdzie do choroby, objawy są zwykle bardzo łagodne i szybko mijają.

 

Zabieg operacyjny jest dużym stresem dla organizmu, niosącym za sobą obniżenie odporności, dlatego w okresie pooperacyjnym nieszczepiony i zarobaczony zwierzak jest bardziej narażony na choroby zakaźne.

 

 

W przypadku kotów musimy szczególną uwagę zwrócić na koci katar, bowiem zakażenia wirusowe lubią ujawniać się w fazie obniżonej odporności.

kotów szczepionych prawdopodobieństwo rozwinięcia się kociego kataru po operacji jest minimalne, a jeśli już dojdzie do choroby, objawy są zwykle bardzo łagodne i szybko mijają.

 

Musimy pamiętać, że każde znieczulenie ogólne jest ingerencją w organizm i niesie zagrożenie życia pacjenta.

Dlatego tak ważna jest wcześniejsza ocena stanu zdrowia pacjenta przez lekarza, który ustala to na podstawie:

 • wywiadu,
 • badania klinicznego,
 • badań dodatkowych.

Wywiad lekarski

Wywiad lekarski ma na celu przekazanie lekarzowi danych dotyczących naszego zwierzęcia.

Poinformuj o:

 • wieku zwierzęcia,
 • obecnym stanie zdrowia,
 • przebytych chorobach i sposobie ich leczenia,
 • dotychczasowych zabiegach i znieczuleniach.

Powiedz lekarzowi o chorobach na jakie cierpi Twoje zwierzę, oraz o lekach, które przyjmuje.

Ważne jest powiadomienie o ewentualnych niepożądanych reakcjach na leki, uczuleniach czy przeprowadzanych transfuzjach krwi.

Ważne jest też czy:

Zastanów się, czy Twoje zwierzę:

 • zachowuje się normalnie,
 • jest aktywne,
 • czy prawidłowo oddaje kał oraz mocz,
 • czy nie ma biegunek,
 • czy nie ma wymiotów lub ulewania pokarmu,
 • czy nie ma ran na ciele,
 • czy nie pojawiły się zmiany skórne lub świąd.

Przypomnij sobie kiedy u suczki była ostatnia cieczka lub ruja u kotki lub też czy jest stosowana antykoncepcja hormonalna.

Oceń, czy Twoje zwierzę jest w dobrym stanie psychicznym, nie stało się ostatnio nadmiernie agresywne lub apatyczne.

 

1. Postępowanie właściciela zwierzęcia /psa/ przed zabiegiem

Ważne jest aby w dniu zabiegu zwierzę miało pusty przewód pokarmowy. Wypełniony układ pokarmowy jest dodatkowym obciążeniem układu krążenia, ponadto po podaniu niektórych środków znieczulających mogą wystąpić wymioty, a w konsekwencji zachłyśnięcie. Może to być przyczyną ciężkich komplikacji zagrażających życiu.

Przez 12 godzin przed zabiegiem zwierzę powinno przejść bezwzględną głodówkę może natomiast bez ograniczeń pić wodę. Zapobiegnie to odwodnieniu organizmu. W przypadku zwierząt poruszających się swobodnie należy przetrzymać je przez ostatnie 12 godzin w zamkniętym pomieszczeniu. Zwierzę należy w tym czasie kilkakrotnie wyprowadzić na zewnątrz na smyczy aby umożliwić mu oddanie moczu i kału. Kotom można stworzyć do tego warunki przygotowując kuwetę z piaskiem. W dniu poprzedzającym zabieg i w dniu zabiegu należy unikać długotrwałych lub intensywnych zabaw, szkolenie i treningu.

Uwagi dodatkowe

Bardzo ważne jest aby poinformować lekarza weterynarii o wszelkich zauważonych zaburzeniach zdrowia zwierzęcia które ma być operowane szczególnie takich jak: biegunka, wymioty, brak apetytu, apatyczne zachowanie, również o rui u suk czy kotek. Te informacje i ewentualne dodatkowe badanie pozwoli lekarzowi ocenić czy zabieg można przeprowadzić w ustalonym terminie.

2. Postępowanie właściciela zwierzęcia po zabiegu

Po zabiegu chirurgicznym jeszcze przez kilka do kilkunastu godzin organizm zwierzęcia nie funkcjonuje normalne. W okresie wybudzania się zwierzęta wykazują nadmierną wrażliwość na bodźce zewnętrzne. Temperatura ciała może odbiegać od normy w związku z zaburzeniami pracy ośrodka termoregulacji . Z tego względu bardzo ważne jest zapewnienie zwierzęciu całkowitego spokoju, umieszczenie go w ciepłym pomieszczeniu, okrycie kocem lub pledem (także podczas transportu). Szczególnie niebezpieczne są zbyt wczesne próby podnoszenia się zwierzęcia , mogące doprowadzić do urazów. Dlatego należy pamiętać aby zwierzę było w tym okresie pod stała obserwacją. Przez około 12 godzin po zabiegu nie należy jeszcze podawać jedzenia i picia.

 

Trwające jeszcze w tym czasie działanie środków znieczulających może powodować wymioty lub mogą wystąpić zaburzenia połykania co może doprowadzić do zadławienia się zwierzęcia. Głodówka stosowana w okresie przed i po zabiegu nie będzie miała żadnego niekorzystnego skutku dla zwierzęcia. Celem zapewnienia jak najlepszego gojenia się rany pooperacyjnej zwierzę powinno być w tym okresie pod szczególnym nadzorem: psy powinny być wyprowadzane wyłącznie na smyczy, koty powinny być trzymane w domu. Bardzo ważne jest unikanie jakichkolwiek sytuacji mogącej doprowadzić do urazów rany pooperacyjnej. Zwierzęta bardzo często starają się zerwać założony opatrunek lub wylizując ranę usunąć szwy. Należy w tych przypadkach stosować specjalny kołnierz lub ubranko pooperacyjne które uniemożliwią dostęp do rany.

Bardzo ważne jest aby przestrzegać terminów wizyt kontrolnych, wszelkich zaleceń lekarza dotyczących podawania leków oraz postępowania w okresie rekonwalescencji. Z powodu zastosowanej głodówki oraz spowolnienia czynności jelit w trakcie i po zabiegu, przez pierwsze 1-2 dni po operacji zwierzę może nie oddawać kału. W przeciwieństwie do tego, oddawanie moczu powinno być normalne już wkrótce po zabiegu. Jakiekolwiek odstępstwa od tego powinny być natychmiast zgłoszone lekarzowi.

 

Operacja

Operacja

Twoje zwierzę ma być operowane?

Czy wiesz jak się do tego przygotować, co czeka Cię po operacji i jak opiekować się Twoim przyjacielem w tych ciężkich chwilach?

Nie bój się nieznanego, a tym bardziej nie opóźniaj z tego powodu zabiegu!

Decyzja o operacji podjęta. Co teraz?

Należy udać się do lekarza weterynarii, ze zwierzakiem i jego książeczką zdrowia.

Zwierzę powinno mieć aktualne odrobaczanie oraz szczepienia przeciwko chorobom zakaźnym.

Zaległe szczepienie u psa czy kota należy wykonać przynajmniej 2 tygodnie przed zabiegiem

Odrobaczyć powinno się około tygodnia przed szczepieniem.

Zabieg operacyjny jest dużym stresem dla organizmu, niosącym za sobą obniżenie odporności, dlatego w okresie pooperacyjnym nieszczepiony i zarobaczony zwierzak jest bardziej narażony na choroby zakaźne.